Javna ustanova sportski centar „Borik“
Banja Luka

Adresa:
Aleja Sv. Save 48.
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Broj registracije: 1-530-00 Osnovni sud Banja Luka
Šifra djelatnosti: 93.11
Matični broj: 01003500
JIB: 4400857690004
PDV broj: 400857690004

Telefoni:
Centrala: +387 (0) 51/465-878 i 460-455
Faks: +387 (0) 51/461-505
Zamjenik direktora: +387 (0) 51/257-133
Služba komercijale i ugostiteljstva: +387 (0) 51/257-141
Odsjek sporta i rekreacije: +387 (0) 51/257-131
Restoran Borik: +387 (0) 51/257-145
Sportska dvorana Borik: +387 (0) 51/257-148 i 257-136; faks: +387 (0) 51/257-146;
Dežurni SD Borik: +387 (0) 66/710-534; Rukovodilac SD Borik: +387 (0) 65/092-050
Sportska dvorana Obilićevo: +387 (0) 51/465-878 i 460-455; faks: +387 (0) 51/461-505;
Dežurni SD Obilićevo: +387 (0) 66/710-536; Rukovodilac SD Obilićevo: +387 (0) 65/492-090
Kuglana Borik: +387 (0) 51/257-145; Kuglana Lauš: +387 (0) 51/301-321;
Rukovodilac kuglana: +387 (0) 66/710-533

Elektronska pošta:
sdborik@blic.net
info@scborik.com
kontakt@scborik.com
direktor@scborik.com
finansije@scborik.com
marketing@scborik.com
sekretar@scborik.com
sport@scborik.com
borik@scborik.com
obilicevo@scborik.com
kuglane@scborik.com
pravnasluzba@scborik.com
restoran@scborik.com

Grad Banja Luka

Turnir u malom fudbalu Borik

Turnir u malom fudbalu Borik