VD Direktor

Prof. dr Manojla Zrnić
direktor@scborik.com

Zamjenik direktora

Jovica Keserović
keserovic@scborik.com

Organizaciona jedinica Sportska dvorana „Borik“
Rukovodilac OJ Sportska dvorana „Borik“

Bojan Garić
borik@scborik.com

Organizaciona jedinica Sportska dvorana „Obilićevo“
Rukovodilac OJ Sportska dvorana „Obilićevo“

Milan Trkulja
obilicevo@scborik.com

Organizaciona jedinica Kuglana „Borik“ i kuglana „Lauš“
Rukovodilac OJ Kuglana „Borik“ i kuglana „Lauš“

Aleksandar Drndarević
kuglane@scborik.com

Pravna služba
Rukovodilac službe opštih, pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova

Milka Grubešić
pravnasluzba@scborik.com

Služba finansija
Rukovodilac službe finansija

Vesna Zrnić
finansije@scborik.com

Služba bezbjednosti i higijensko-tehničkog održavanja
Šef odsjeka higijensko-tehničkog održavanja

Vojislav Nikolić
bezbjednostiodrzavanje@scborik.com

Služba komercijale i ugostiteljstva
Rukovodilac služba komercijale i ugostiteljstva

Predrag Grbić
komercijalaugostiteljstvo@scborik.com

Služba komercijale i ugostiteljstva
Šef ugostiteljstva

Gordana Bibić
ugostiteljstvo@scborik.com

Grad Banja Luka

Turnir u malom fudbalu Borik

Turnir u malom fudbalu Borik