Менаџмент

Подијели

Организациона шема:

 

 

Управни одбор, предсједник
Проф. др Раденко Јотановић

Управни одбор, члан
Драгана Пузић

Управни одбор, члан
Обренко Славнић

Директор

Ненад Талић
direktor@scborik.com

Замјеник директора

Јовица Кесеровић
keserovic@scborik.com

Организациона јединица Спортска дворана „Борик“
Руководилац ОЈ Спортска дворана „Борик“

Бојан Гарић
borik@scborik.com

Организациона јединица Спортска дворана „Обилићево“
Руководилац ОЈ Спортска дворана „Обилићево“

Милан Тркуља
obilicevo@scborik.com

Служба општих, правних, кадровских и заједничких послова
Руководилац службе општих, правних, кадровских и заједничких послова

Милка Девушић
pravnasluzba@scborik.com

Служба финансија
Руководилац службе финансија

Весна Петковић
finansije@scborik.com

Служба безбједности и хигијенско-техничког одржавања
Руководилац службе безбједности и хигијенско-техничког одржавања

Раденко Шева
tehnickasluzba@scborik.com

Служба комерцијале и угоститељства
Руководилац службе комерцијале и угоститељства

Предраг Грбић
komercijala@scborik.com

Служба комерцијалних послова
Организациона јединица Угоститељство
Шеф организационе јединице Угоститељство

Гордана Бибић
ugostiteljstvo@scborik.com